BEGELEIDING VAN KINDEREN

                                                       

                                                                                                                                                                                                                                     


Coaching/begeleiding van kinderen en/of ouders/opvoeders.
Wat kan de aanleiding zoal zijn: 

Hooggevoeligheid bij kinderen en overgevoeligheid bij kinderen voor stemmingen en prikkels uit de omgeving.
Indien er sprake is van opvoedings- of gedragsproblemen.
Faalangst of onzekerheid bij ouders/opvoeders of het kind.
Extreme behoefte aan structuur en regelmaat, deze symptomen vragen soms veel energie van alle betrokkenen. Wanneer dit structureel voorkomt en ouders/opvoeders tijdelijk extra inzicht en een steuntje kunnen gebruiken kunnen een aantal coachingssessies voldoende zijn om verandering aan te brengen.   
Ik zie het als vanzelfsprekend, dat ouders en opvoeders zich open opstellen voor verandering en bereid zijn om zelf ook gecoached te worden omwille van de gewenste verandering .